Internationella Engelska Skolan

Skellefteå

Internationella Engelska Skolan Skellefteå erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Join our queue

Deciding on a school for your child is one of the most important decisions you will make as a parent. It will have a profound effect on their future life.

Apply to join our international school here.