Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

OM VÅR SKOLA

Träffa vår skolpersonal

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Image

Mr. Alp

Biträdande rektor för högstadiet

Image

Mr. Johns

Biträdande rektor för mellanstadiet

Jessica Juarez

Ansvarig för moderna språk & Akademisk koordinator

Ms. Berglund

HR & Administrativ chef

Image

Mr. Mullarkey

Elevhälsokoordinator

Ms. Courtney

Ansvarig för elevtrygghet och studiero

Elevhälsa

Image

Mr. Mullarkey

Elevhälsokoordinator

Ms. Wennerberg

Specialpedagog

Ms. von Rosen

Specialpedagog

Ms. Letelier

Sjuksköterska för högstadiet

Ms. Yap

Bibilotekarie & Ansvarig för årskurs 4

Trygghet och studiero (CAD)

Admin

Ms. Berglund

HR & Administrativ chef

Ms. McCabe

Antagningsansvarig & Skoladministratör

Mr. Kim

Vikariekoordinator & Skoladministratör

Estetisk

Ms. Bicanin

Ansvarig för estetiska ämnen & Musiklärare för högstadiet

Mr. Hinrichsen

Träslöjdlärare

Ms. Obika

Textilslöjdlärare

Ms. Storey

Bildlärare för mellanstadiet

Mr. Pišćanec

Musiklärare för mellanstadiet

Ms. Dennis

Textilslöjdslärare

Engelska

Idrott och hälsa

Matematik

Mr. Heunis

Avdelningsanvarig för matematik & Matematiklärare

Mr. Draper

Matematiklärare

Ms. Langford

Matematiklärare

Ms. McNamara

Matematiklärare

Moderna språk

Ms. Juarez

Akademisk Manager

Image

Mr. Ventura

Spansklärare & Kontaktlärare för 9D

Mr. Herrerías

Spansklärare

Naturorienterade ämnen (NO)

Mr. Grobler

Ansvarig för NO & NO-lärare

Ms. Jacob

NO-lärare & Kontaktlärare för 8A

Samhällskunskap (SO)

Mr. Dahlros

Ansvarig för SO & SO-lärare

Mr. Messa

Svensk- och SO-lärare

Svenska

Ms. Christensen

Svensklärare

Ms. Rasmusson

Svensk- och SO-lärare

Mr. Messa

Svensk- och SO-lärare

Ms. Iljazi Teromaa

Svensklärare