Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

OM VÅR SKOLA

Föräldraförening (PTA)

En aktiv föräldraförening (Parent Teacher Association, PTA) kan bidra på ett positivt sätt till skolans vardag

I dagsläget har vi ingen Föräldraförening (PTA) på IES Skärholmen.

Om det är något du är intresserad av, skicka gärna ett intresse anmälan till vår rektor Dr Margret Benedikz på margret.benedikz.skarholmen@engelska.se.