Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

OM VÅR SKOLA

Junior club

Vi erbjuder Junior club för elever årskurs 4-5

Vårt Jr Club är ett tvåspråkigt pedagogiskt centrum som arbetar tätt samman med skolans övriga avdelningar. 

Jr Club är ett tryggt och roligt ställe för våra elever där de kan tillbringa tid både före och efter skolan. Vi erbjuder många välplanerad aktiviteter i en avslappnad och lugn miljö. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för eleverna att eka, spela spel och  lära känna nya vänner från andra klasser.

Det är viktigt för oss att varje barns personliga behov tillgodoses och vi strävar efter att skapa ett starkt band som grupp. Aktiviteter vi hittills har utforskat inkluderar bild, idrott, laborationer, biblioteksbesök och mycket mer!

Vi erbjuder mellanmål efter skolan för elever som går på Jr Club.

Här är några kommentarer från våra elever:

– Vi visar respekt för varandra och till lärare

– Fritids är en plats för att få vänner.

– Vi lär oss genom att spela kahoot.

– Vi har lego tävlingar, idrott och biblioteksaktiviteter en gång i veckan.

– Vi njuter av mellis tillsammans varje eftermiddag

– Vi spelar brädspel och pysslar varje vecka.

– Vi får hjälp med läxor!

Images

Jr Club personal

Jr Club arrangeras av Mr Sai som kommer från Myanmar. Han älskar att arbeta med Jr Club och anser att det är viktigt att låta barnen uttrycka sig fritt och hjälpa dem att lära sig livslektioner i en avslappnad miljö.

Ansökan om plats på fritids

Kontakta receptionen för att få ett ansökningsblankett.