Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna.

Elevhälsoteamet består av sjuksköterskor, kurator, speciell pedagoger och andra stöd personal.

Elevhälsa personalen samarbetar med ämneslärare, mentorer och övrig skolpersonal gällande frågor inom elevhälsa.

Detta samarbete är viktigit för att skapa bästa möjliga miljö för eleverna och identifiera eventuella problem innan den blir för stor.

Elevhälsoteamet arbetar för att implementera skolans
policy kring elevhälsa tillsammans med skolpersonal, föräldrar samt externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.