Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

Nyheter | 2023 juni 02

Thank You letters to teachers

Teachers have received thank-you letters from students.

Images

The end of the semester is coming to an end. The students have taken their time to write thank-you letters to their favourite teachers.

By writing thank-you letters, the students recognize how hard teachers work for their students. They also learn to be grateful.

The teachers who have received the letters felt very appreciated and touched. One of the teacher who received a letter from a student said "thank-you letter from a student always boosts my self-confidence and day as a teacher".