Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

Nyheter | 2023 december 21

End of the term

The school has marked the of another year and another term.

Images

The school has marked the of another year and another term. The principal and vice-principal held speeches for our students, emphasizing the importance of spending quality time with the families and friends during the Christmas season and wishing them Merry Christmas and Happy New Year.