INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Österåker

Internationella Engelska Skolan Österåker är en tvåspråkig skola som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och att orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital Rundtur

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan