INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en tvåspråkig skola för elever i årskurs 4-9. Skolan finns i centrala Linköping och skolgården omges av vacker, naturlig miljö. Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Elevhem

Elevhem på IESL

På IES Linköping sorteras våra elever i elevhem vid ankomst till skolan. Under tiden eleverna går på vår skola kommer deras triumfer att ge dem poäng till sitt elevhem och elevhemmen tävlar i olika utmaningar under året.

Elevhemmen är uuppkallade efter fyra ädla djur som är hemmahörande i Sverige - ugglan, räven, lodjuret och björnen.Hemmen strävar alla tillsammans för att främja IESL-värdena i allt de gör och varje hem har ett husvärde som de är särskilt stolta över att representera på vår skola.

Images