INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Elevhem

Elevhem på IESL

På IES Linköping sorteras våra elever i elevhem vid ankomst till skolan. Under tiden eleverna går på vår skola kommer deras triumfer att ge dem poäng till sitt elevhem och elevhemmen tävlar i olika utmaningar under året.

Elevhemmen är uuppkallade efter fyra ädla djur som är hemmahörande i Sverige - ugglan, räven, lodjuret och björnen.Hemmen strävar alla tillsammans för att främja IESL-värdena i allt de gör och varje hem har ett husvärde som de är särskilt stolta över att representera på vår skola.

Images