Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 juni 03

Arindees Resa: Från Sri Lanka till Sverige och Strävan efter Framgång

Arindees resa började för nästan ett år sedan när hon klev av planet i Sverige, med en blandning av ensamhet, rädsla och nervös förväntan. Hon lämnade bakom sig de välbekanta synerna och ljuden från Sri Lanka, endast åtföljd av sina föräldrar, medan hennes älskade hund skulle ansluta sig fem månader senare. Övergången var allt annat än enkel. De första månaderna var tuffa, präglade av isolering och en känsla av att vara rotlös.

Ankomsten

Sommaren i Sverige var svår på sitt eget sätt. Utan vänner och utan att känna till den nya staden, tillbringade Arindee sina dagar i stillsam eftertanke, saknade sin hund och livet hon hade lämnat bakom sig. Men när dagarna blev till veckor, och veckorna till månader, började Arindee anpassa sig. Hon började skolan och sakta men säkert började hon hitta sin plats.

Upptäcka Sina Passioner

I klassrummet upptäckte Arindee en kärlek till engelska och konst. "Engelska är mitt favoritämne," skulle hon säga till alla som frågade. Hennes passion för att läsa och skriva uppsatser var tydlig i hennes entusiastiska deltagande i klassen. Konst, med sina livliga färger och kreativa frihet, erbjöd en härlig flykt. De projekt hon arbetade med, som att måla ett träd, blev en källa till stolthet och glädje.

Utveckla Framgångsstrategier

Arindees tillvägagångssätt för lärande var noggrant. När hon stötte på ett ord hon inte förstod, skulle hon slå upp det på internet, skriva ner det och öva tills det var inpräntat i minnet. Hennes anteckningsböcker var fyllda med noggrant tagna anteckningar, som hon läste högt för att förstärka sin förståelse. Denna noggranna rutin blev grunden för hennes akademiska framgång.

En Särskild Utmärkelse

En vanlig skoldag blev extraordinär när Arindee fick veta att hon hade vunnit priset för Bästa Kunskapsutveckling. Glädje och lycka bubblade inom henne när meddelandet gjordes. Denna utmärkelse var inte bara ett bevis på hennes hårda arbete utan också en milstolpe i hennes resa mot utveckling.

Stödet Bakom Framgången

Arindee tillskriver mycket av sin framgång till det stöd hon fått från sina lärare och kamrater. Hennes lärare, som nominerade henne till priset, beskrev henne som en hårt arbetande elev som alltid tog anteckningar och övade flitigt. "När hon får en uppgift ger hon den alltid tid," noterade hennes lärare, och betonade Arindees engagemang för excellens.

Övervinna Språkbarriärer

En av Arindees mest anmärkningsvärda prestationer var hennes snabba behärskning av svenska språket. Inom en kort tid gick hon från den mest grundläggande nivån till avancerade steg, och överträffade många elever som hade varit i landet mycket längre. Hennes förmåga att snabbt förstå och tillämpa nya grammatiska regler lämnade hennes lärare imponerade.

Råd till Andra Studenter

Till de som strävar efter att förbättra sina kunskaper och akademiska prestationer erbjuder Arindee enkla men effektiva råd: "Läs mycket, repetera ditt skolarbete efter en skoldag, och skriv ner anteckningar under lektioner." Dessa strategier har varit avgörande för hennes egen framgång, och hon tror att de kan gynna andra också.

Blicka Mot Framtiden

Med blicken mot framtiden drömmer Arindee om att studera vid University of London. Hennes intressen för företagsekonomi och IT styr hennes ambitioner, och hon är motiverad av de gemensamma målen hos sina vänner, både från Sri Lanka och Sverige. Denna känsla av gemenskap och delad ambition driver henne framåt.

Hitta Tillhörighet

Denna sommar, till skillnad från den förra, kände Arindee en känsla av tillhörighet. Hon hade fått vänner och blivit bekant med sin nya stad. Det en gång skrämmande landskapet i Sverige hade blivit en plats för komfort och möjligheter. Hennes hund, nu återförenad med familjen, tillförde en extra känsla av hem och lycka.

En Lärares Perspektiv

Ur hennes lärares perspektiv exemplifierar Arindee kvaliteterna hos en dedikerad och framgångsrik elev. Hennes snabba framsteg i att lära sig svenska och hennes metodiska tillvägagångssätt för sina studier skiljer henne från mängden. "Gör som Arindee," råder hennes lärare andra elever, och understryker effektiviteten i hennes strategier och vanor.

Slutsats

Arindees resa från Sri Lanka till Sverige, från ensamhet till erkännande, är en berättelse om uthållighet, hårt arbete och utbildningens omvandlande kraft. Hennes berättelse fungerar som en inspiration, och påminner oss alla om att med beslutsamhet och rätt stöd kan vi övervinna utmaningar och uppnå våra drömmar. Arindees väg är ett bevis på den mänskliga andens styrka och de oändliga möjligheter som följer med uthållighet.