Kan ni beskriva hur antagningsprocessen går till?

Antagningsprocess IESJ

Antagningsprocessen inför nytt läsår startar i november till varje läsår.
Inbjudan till informationskväll sänds ut digitalt via mejl i början av november.
Samtidigt sänds ett SMS med information om detta mailutskick.
Inbjudan sänds ut till de med en registrering långt fram i kön för det aktuella läsåret samt till fler än de platser som finns att erbjuda.
I slutet av november efter informationskvällen sänds digitala antagnings paket ut via mejl.
Samtidigt sänds ett SMS med information om detta mailutskick.
OBS! Alla utskick har ett sista svarsdatum. Har skolan ej fått någon återkoppling från er när detta datum är passerat ser vi det som att ni ej är intresserade och ert barn tas bort ur kön.
Efter sista svarsdag sammanställer skolan de inkomna svaren och gör ett nytt utskick om behov finns.
Denna process fortgår tills alla elevplatser är tillsatta.

Viktigt! Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade i kön.

Under våren anordnar skolan en introduktionsdag för alla elever som tackat ja och registrerats som antagna till nästa läsår.
Eleverna kommer till skolan på förmiddagen en lördag i april. Under dagen får eleverna pröva på aktiviteter i tre ämnen och får då se hur det är att gå på Internationella Engelska Skolan samt möta den tvåspråkiga miljön. De får även möjlighet att möta mentorer och blivande klasskamrater.