Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 juni 29

Tack brev 22/23

Vi började läsåret med vårt 20-årsfirande (tack, PTA) som tyvärr följdes av ett Coronautbrott som drabbade alla årskurser, men tack och lov blev det inga större utbrott eller restriktioner på grund av viruset.


I början av läsåret implementerade vi också den nya läroplanen, LGR22, som bland annat har renodlat betygskriterierna och lagt större fokus på formativ bedömning och mindre på betyg. Detta gick smidigt och eleverna verkar ha anpassat sig bra. Våra elever visade stort intresse för IGCSE (Cambridge engelska och matematik), och franskeleverna tog DELF-proven. Fantastiska resultat av alla! LGR22 förde med sig ett förnyat fokus på att respektera andra där vårt elevhälsoteam hjälpte oss ta itu med rasism, sexism, machokultur och språkbruk. Vårt bibliotek har varit en aktiv plats med tävlingar, månadsvisa displays, pop-up-bibliotek i solen och bokklubbar.


Man behöver ha roligt ibland också, läsåret behöver ha lite lek och skoj inplanerat för att det inte ska bli för tråkigt, så vi har även detta läsår anordnat “Fun Fridays" med rolig utklädning för att fortsätta samla in pengar till välgörenhet och resor som vi har börjat med igen efter två års uppehåll. Vårt elevråd har gjort sin röst hörd och kommit med förslag under hela året gällande rastaktiviteter, skolmaten, utflykter, möbler och en idé att stötta vår åtta i en match mot IES Eskilstuna. Vi avslutade året med en fotbollsmatch mellan åk 9 och personal som vanns av elever såklart! Personalen drev olika klubbar under hela året, och Junior Club åkte på flera utflykter inklusive de till simhallen, ishallen, laserdome och Jump Yard. Idrottslärarna höll oss i form, bild- och slöjdlärarna höll oss kreativa, HKK-avdelningen arrangerade Master Chef och musikavdelningen arrangerade två fantastiska avslutningsshower!


Året avslutades med resor och temadagar för alla årskurser men störst fokus låg ändå på våra utexaminerade årskurs 9-elever. De avslutade sin sista vecka med en resa till Waxholmskastellet (tack igen, PTA), en härlig om än svettig bal, en storslagen examen med stolta familjemedlemmar och en tårfylld sista dag. Det var verkligen känslosamma stunder för elever, vårdnadshavare och personal.


Vi välkomnar alla elever till nästa läsår som startar onsdag 16 augusti.
Åk 5 - kl.9:00 i aulan
Åk 6 - kl.9:30 i aulan
Åk 7-9 startar kl.10:00 i sina mentorsrum.


Fram till dess önskar vi er alla en härlig sommar!
/Skolledningen

Images