Nyheter | 2022 juli 05

Angående regeringens utspel om vinster i friskolor 2022.07.04

På Internationella Engelska Skolan vill vi se en konstruktiv debatt om hur vi tillsammans, oavsett driftsform, kan utveckla svensk skola och erbjuda en mångfald av profiler och inriktningar.

Images

Det är tråkigt att frågan om driftsform kommit att överskugga diskussionen om skolans verkliga utmaningar. På Internationella Engelska Skolan vill vi se en konstruktiv debatt om hur vi tillsammans, oavsett driftsform, kan utveckla svensk skola och erbjuda en mångfald av profiler och inriktningar. Regeringens fokus på driftsform saknar alla proportioner. 

Friskolornas överskott ligger i snitt på tre procent av omsättningen. Merparten av dessa pengar återinvesteras i verksamheterna. Då friskolorna utgör 15 procent av den svenska skolsektorn blir överskottet en halv procent av den svenska skolans budget. Av denna halva procent utgör ägarutdelning endast en bråkdel. Att det finns olika ideologiska uppfattningar är givetvis i sin ordning i en demokrati, men att skylla den svenska skolans problem på denna halva procent av skolbudgeten är inte rimligt.

Internationella Engelska Skolan fortsätter att utveckla vår verksamhet för att erbjuda en utbildning med internationell profil och hög kvalitet, och vi öppnar nya skolor för att fler som vill ska kunna ta del av den. Det finns mycket som är bra i den svenska skolan, men också mycket som kan bli bättre. Vi vill se en seriös diskussion om hur betygssystemet kan utvecklas för att säkerställa en korrekt och rättvis betygsättning, hur läroplanen kan förbättras med ökat kunskapsfokus, hur vi kan möta lärarbristen i Sverige och motverka mobbning och psykisk ohälsa bland elever, samt säkerställa att alla skolor håller hög kvalitet, oavsett driftsform. Det har våra barn och ungdomar rätt till.

 

Anna Sörelius Nordenborg,
VD Internationella Engelska Skolan