Nyheter | 2021 december 02

IES grundare i Expressen

Anklagelserna mot våra skolor gör mig äkta upprörd. Den upprördhet jag känner inför de anklagelser som riktas mot Internationella engelska skolan är inte hånfull utan äkta.

Våra medarbetare är inte mindre hängivna sin uppgift än personal i kommunala skolor. Jag känner stort behov att försvara dem när de utsätts för så orättvisa anklagelser som i den ensidiga debatten de senaste månaderna, skriver Barbara Bergström, grundare till Internationella engelska skolan.

REPLIK. Kalle Sundin vänder sig formellt till Annie Lööf med sin artikel på Expressen Debatt 9/2. Reellt är artikeln ute efter att ta heder och ära av mig som grundare av Internationella engelska skolan, IES. Jag påstås vara ”hånfull”, ”arrogant” och ägna mig åt ”översitteri”. 

Som belägg anförs att jag i en lång tv-intervju på 30 minuter, nedklippt till korta ”sound bites”, i en mening använde ett amerikanskt uttryck för avsmak. Det var ett idiomatiskt uttryck på engelska språket som inte låter sig direktöversättas till svenska.

Saken gällde påståendet att IES bidrar till ”segregation” genom sin själva existens. Ja, jag känner djup olust inför denna anklagelse, för att jag känner verkligheten ute i våra skolor. 

Jag vet var skolorna är lokaliserade – mycket ofta i mindre privilegierade områden. Jag känner våra elever – fyra av tio födda utomlands eller med föräldrar som båda är födda utomlands. Jag vet också hur våra skolor och medarbetare kämpar för att ge dessa underbara ungdomar bästa möjliga start i livet.

Tar emot mobbade elever

Med den vetskapen gör det mig upprörd när våra skolor anklagas för att skada integration och lika livschanser för barn i Sverige. De räddar tvärtom tusen och åter tusen av dessa barn till kunskaper och normer som gör att de kan gå ut och erövra vuxenlivet med självförtroende.

Den upprördhet jag känner inför de anklagelser som riktas mot IES är inte hånfull utan äkta. Våra skolor får ta emot så många elever för vilka IES är räddningen undan den dagliga tortyr som kallas mobbning. Andra elever kommer till oss för att de behöver det lugn i lärmiljön som vi tillhandahåller, särskilt viktigt för dem som har varianter av autism. 

Alla individuella öden och problem kan inte förklaras med föräldrars socioekonomiska bakgrund.

Vi ”tar” inga elever

Den nya IES-skolan i Upplands Väsby har anförts som exempel i debatten på att vår etablering ”tar” elever från kommunala skolor. Men vi ”tar” inga elever. Föräldrar väljer oss, för att få en trygghet och en lärmiljö för sina barn som de saknat i andra skolor. 

65 procent av de 480 eleverna startåret har annat modersmål än svenska. Över 30 procent av eleverna saknar den förmåga att läsa och förstå som de borde ha när de börjar i fyran. Något har uppenbarligen brustit under de tidigare skolåren. Vi sätter in alla de resurser vi kan för att lyfta upp alla elever till den basnivå som är en förutsättning för att de ska kunna hänga med genom resten av grundskolan.

Våra medarbetare är inte mindre hängivna sin uppgift än personal i kommunala skolor. Jag känner stort behov att försvara dem när de utsätts för så orättvisa anklagelser som i den ensidiga debatten de senaste månaderna.

Barbara Bergström
Grundare av Internationella Engelska Skolan

Expressen, februari 2021