Internationella Engelska Skolan

Solna

Internationella Engelska Skolan Solna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 januari 30

Kvalitetsrapporter för 2022/23

Eleverna på Internationella Engelska Skolan har presterat exceptionellt väl inom viktiga områden, med 94% av eleverna kvalificerade för gymnasieskolan.

Images

Kvalitetsrapporter för det akademiska året 2022/23 har nyligen kommit ut. 

Eleverna på Internationella Engelska Skolan har presterat exceptionellt väl inom viktiga områden, med 94% av eleverna kvalificerade för gymnasieskolan.

På de nationella proven fick 51% av IES-eleverna betyget C eller högre i ämnet matematik. 

66% av eleverna fick betyget C i ämnet svenska eller högre, och 96% fick minst betyget C eller högre i ämnet engelska.

Du kan hitta en kort video på Youtube

Besök https://engelska.se/sv/om-ies/kvalitet-pa-ies/ för att se hela rapporten.