Jag vill ställa mig i kö, men hittar inga länkar för att registrera mitt barn i kön. Vad gör jag?

Kön till IES Skärholmen är stängd för nyregistreringar per 2023-12-04.
Internationella Engelska Skolan Skärholmen stänger sina nuvarande lokaler efter vårterminens slut 2024, därför görs ingen ny antagning till skolan för åren 2024-2025 eller senare. Anledningen är att permanent bygglov för skolverksamhet i fastigheten inte kommer att beviljas. Andra IES-skolor i området är IES Årsta och IES Huddinge och du kan registrera dig i deras kö på respektive hemsida.