Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

Nyheter | 2023 december 04

IES Skärholmen börjar att avvecklas från och med juni 2024

Vi är ledsna att behöva meddela att Internationella Engelska Skolan i Skärholmen kommer att avvecklas i sina befintliga lokaler efter vårterminen 2024. Anledningen är att permanent bygglov för skolverksamhet i fastigheten inte kommer att beviljas.

Images

Skolan stänger bara delvis, de elever som ska gå årskurs nio 2024-2025 bereds plats att gå färdigt grundskolan i lokaler på IES gymnasieskola och elever i åk 4-7 kommer få hjälp att söka andra skolplatser. De kommer att erbjudas möjlighet att söka andra skolplatser inom organisationen, i första hand på IES Huddinge och IES Årsta. 

– Ingen elev ska falla mellan stolarna. Vi har många andra skolor i Stockholmsområdet där elever kommer att kunna få en plats. De av våra elever som ska börja årskurs nio kommer att fullfölja grundskolan som planerat, med samma lärare men i andra lokaler, säger Robin Kirk Johansson, skolchef på IES. 

Inget skolbyte kommer att kunna ske automatiskt, på grund av gällande regelverk för kö och antagning. Men IES kommer så långt det är möjligt stötta familjer i att söka den skola de vill att deras barn ska gå i, oavsett om det gäller en IES-skola, någon annan friskola eller en kommunal skola. 

– För de elever som väljer att byta till en annan skola kommer vi att tillhandahålla allt nödvändigt stöd för att se till att det blir en så bra överlämning som möjligt, säger Robin Kirk Johansson.

Bakgrunden till att skolbyggnaden i Skärholmen måste stänga är det förändrade säkerhetsläget i omvärlden, som bland annat innebär att Stockholms Stads behov av att långsiktigt säkra elförsörjningen via den kraftledning som går i närheten av fastigheten ökat. Det innebär att ett permanent bygglov för skolverksamhet i fastigheten, som fastighetsägaren ansvarar för att erhålla, inte ser ut att komma att medges.

– Det här är en väldigt tråkig situation. Senast i januari ansökte och beviljades vi tillstånd om att utveckla skolan till en F-9 skola. Avsaknaden av bygglov gör att vi måste inse att vi kommit till vägs ände. Nu gör vi allt vi kan för att hantera detta på ett så bra sätt som möjligt för eleverna och personalen, säger Linda Öholm, chef för public affairs på IES. 

– Som huvudman tar vi självklart ansvar för våra elever och vi har en tät och god dialog med Stockholms stad, Botkyrka och Huddinge för att se till att detta blir en så bra process som möjligt, avslutar Linda Öholm. 

När skolan avvecklas uppstår en övertalighetssituation. För den fast anställda personalen kommer IES i första hand att se över möjligheterna till omplacering till tjänster på andra skolor inom IES, där kvalifikationer och erfarenhet beaktas. Detta för att minimera antalet uppsägningar i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer också att erbjuda berörda medarbetare hjälp att söka andra tjänster, genom det omställningsstöd som vi tillhandahåller.

Internationella Engelska Skolan i Skärholmen öppnade i augusti 2013 och har idag 513 elever av vilka 84 går ut årskurs 9 i juni 2024. 104 elever går i årskurs 8 och bereds plats på IES gymnasium på Södermalm i Stockholm.

För pressfrågor, kontakta presschef Lars Anders Johansson:
Epost: press@engelska.se , Telefon: +46 72 178 22 83