Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

Nyheter | 2023 april 26

Art Evening

Our students showed off their fantastic art works!

Images

On the 25th of April 2023, the students at the IESS had the art evening where they showed off their fantastic art works together with the teachers.