INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 januari 25

Principal's Letter January 2023

Hej och god fortsättning på det nya året!

Images

Jag hoppas att ni alla har haft det bra och avkopplande under helgerna. Nu är vårterminen här och tillsammans med alla elever har vi haft en flygande start. Våra elever i årskurs 9 har nu påbörjat sin sista termin hos oss här på IES Linköping, Graduation Term! Under förra veckan fick jag tillsammans med några från vår personal uppleva en fantastisk dag i Romme tillsammans med alla elever i årskus 9. För många av dem var det deras första tillfälle på ett par skidor, de fixade det galant! 

Vis av erfarenhet vet jag att vårterminen går snabbt, sportlovet är redan runt hörnet. Det är viktigt att våra elever kommer igång med skolarbetet direkt. Det vill jag att vi hjälps åt med, skola och hem. Vi har precis avslutat rekryteringen av lärare i svenska och de kommer att vara på plats med start vecka 9 och en något senare. Inom några veckor kommer vi att påbörja arbetet med de nationella proven, åk 6 och åk 9. Dessa prov kan kännas ansträngande för våra elever. Vi beviljar ingen ledighet under den tid då de nationella proven pågår. 

Gymnasieval årskurs 9 

Nu är gymnasievalet öppet för våra elever i åk 9. Vi vill att eleverna lämnar in minst fem val. Sista dag att välja är den 15 februari. Alla elever har getts möjlighet att träffa vår Studie- och yrkesvägledare, Fia Strachal. Har ni frågor eller funderingar kopplat till gymnasievalet vill vi att ni kontaktar Ms Strachal, hennes kontaktuppgifter finns på vår hemsida. 

Skolinspektionens Skolenkät 

Nu är det dags för Skolinspektionens Skolenkät. Skolinspektionen genomför enkäten regelbundet men den enskilda skolan gör den vartannat år. Syftet med enkäten är att utvärdera skolorna och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att få en hög svarsfrekvens så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet till att bli ännu bättre. Jag ber dig därför att ägna några minuter åt att svara på frågorna i enkäten. Inlogg finner du dels som bilaga till detta dels kommer alla elever att få med sig ett papper hem. Tisdagen den 7/2 samt torsdagen den 16/2 mellan klockan 17.00-19.00 kan ni komma till skolan för att få hjälp med inloggning av oss samt medlemmar från PTA. Under dessa tider finns det även möjlighet till tolk på Arabiska och Somaliska.

 

After School Clubs 

Våra klubbar är nu i full gång och våra elever har möjlighet att delta i flera olika aktiviteter. Klubbarna ligger utanför ordinarie skoltid, antingen innan eller efter skolan. Vi har flera olika klubbar, Chess Club, Newspaper Club, Gsafe, Basketclub, Baking Club, Bookclub, Anime Club, Drama Club och Volleyball Club. Det här är en aktivitet som verkligen uppskattas av våra elever. 

Skolval Årskurs 7 

Snart kommer resultatet från Skolvalet för årskurs 7 läsåret 23/24. Alla elever som går hos oss i nuvarande årskurs 6 är garanterad en plats även i årskurs 7. Detta oavsett hemkommun. 

Varma hälsningar 

Henrik Svärd 

Rektor, Internationella Engelska Skolan i Linköping 

henrik.svard.linkoping@engelska.se 

013-5603036