Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 november 01

Antagningsprocess IESJ 2024/2025

Antagningsprocessen inför nytt läsår startar i november till varje läsår
* Inbjudan till informationskväll sänds ut digitalt via mejl i början av november
* Samtidigt sänds ett SMS med information om detta mailutskick.
* Inbjudan sänds ut till de med en registrering långt fram i kön för det aktuella läsåret samt
till fler än de platser som finns att erbjuda.
* I slutet av november efter informationskvällen sänds digitala antagningspaket ut via mejl.
* Samtidigt sänds ett SMS med information om detta mailutskick.
* OBS! Alla utskick har ett sista svarsdatum. Har skolan ej fått någon återkoppling från er när
detta datum är passerat ser vi det som att ni ej är intresserade och ert barn tas bort ur kön.
Efter sista svarsdag sammanställer skolan de inkomna svaren och gör ett nytt utskick om behov finns.
Denna process fortgår tills alla elevplatser är tillsatta.
Viktigt! Det är vårdnadshavarens ansvar att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade i kön.