Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 februari 03

Antagning läsåret 22/23

Information om antagningsprocessen inför nästa läsår:
De första antagningspaketen sänds ut efter skolans informationskväll i november 2021. De som ej svarat efter sista svarsdag kontaktas ytterligare en gång och informeras om att svar ej inkommit och att platsen erbjuds nästa barn på tur.
Senaste utskicket med erbjudande om plats gick till barn som stått i kö sedan februari 2013 för åk 5 och februari 2014 för åk 6

Images