Nyheter | 2024 januari 26

Internationella Engelska Skolans kvalitetsrapport 2022/2023 är här

Internationella Engelska Skolans elever fortsätter att prestera över riksgenomsnittet i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Även andelen som når gymnasiebehörighet fortsätter att ligga högre än riksgenomsnittet. Det framgår av den kvalitetsrapport för läsåret 2022/2023 som nu finns tillgänglig.

Images

I tre decennier har Internationella Engelska Skolans verksamhet utgått från samma etos, nämligen vikten av att behärska det engelska språket, att ha högt ställda kunskapsmål för alla elever och att erbjuda en lugn och trygg skolmiljö där elever kan fokusera på sitt skolarbete. IES målsättning är att ge varje elev möjlighet att förverkliga sin fulla potential, oavsett bakgrund.

Att arbetet är framgångsrikt framgår av den kvalitetsrapport för läsåret 2022/2023 som släpps idag. IES elever presterar alltjämt bättre än riksgenomsnittet i kärnämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Andelen elever som når toppbetyg (C eller högre) är också betydligt högre för IES elever än riksgenomsnittet. Hela 94 procent av IES elever uppnår gymnasiebehörighet, vilket kan ställas mot genomsnittet för riket på 85 procent.

En viktig del i kvalitetsarbetet inom IES handlar om att säkerställa betygsintegriteten. Eventuella avvikelser i betygsättningen från resultaten på de nationella proven – samt avvikelser från IES snitt samt kommunalt respektive nationellt snitt – följs systematiskt upp både av de enskilda skolorna och av huvudmannen för att säkerställa att lärarna betygsätter på ett korrekt sätt.  

Statistik över resultaten på de nationella proven för årskurs nio för läsåret 2022/2023 visade att överensstämmelsen mellan elevernas resultat på dessa och deras slutbetyg i ämnen svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska, återigen var större för IES elever än för riket. Överensstämmelsen hade dessutom ökat jämfört med föregående år.

Sedan ett antal år tar IES emot elever redan från förskoleklass i allt fler skolor. De elever som går hela sin skolgång hos oss får uppleva något unikt; redan från sex års ålder tar de del av vår internationella kultur med respekt för kunskap, skolan, gruppen och sig själva. De får dessutom successivt tvåspråkigheten med sig, från en ålder då många barn inte ens reflekterar över att ett andraspråk kan vara svårt att lära sig. Många föräldrar har länge efterfrågat både förskoleklass och lågstadium och vi är glada att i allt större utsträckning kunna erbjuda det.  

IES driver idag 45 grundskolor från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, och en gymnasieskola på Södermalm i Stockholm. Vi ser alltjämt en stor efterfrågan från familjer över hela Sverige på skolor med vår internationella profil och fokus på trygghet och studiero. 

Läs hela rapporten på https://engelska.se/sv/om-ies/kvalitet-pa-ies/ 

 

Images