Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 januari 17

Info - Val av skola 2024/2025

I år genomförs skolvalet till år 4 och år 7 mellan den 24 januari och den 13 februari. Skolvalet görs i en e-tjänst som heter Mitt Skolval.

Images

Ansökan gör ni i e-tjänsten Mitt Skolval mellan 24 Januari och 13 februari. Ni som redan går här, behöver inte söka om.

Ni måste även ställa er i vår kö för att kunna få en plats på Engelska Skolan. Se ansök / join our school på våran hemsida.

Vi hoppas få välkomna ert barn till höstterminen 2024!