Internationella Engelska Skolan

Sundsvall

Internationella Engelska Skolan Sundsvall erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Fritids

På IES Sundsvall erbjuder vi Fritids till alla elever i åk 3-4 både före och efter skolan.

Öppettider: 6.30-17.30

Kontaktinformation: iess.fritids.sundsvall@engelska.se

Vårt Fritids erbjuder engagerande och pedagogiska aktiviteter för att möta en mängd olika intressen och behov. Vårt mål är att nå så många elever som möjligt genom att erbjuda en miljö som är säker, tvåspråkig och stimulerande. Vi jobbar med skolkalendern, lärare och avdelningar för att utveckla teman och aktiviteter som skapar en röd tråd i elevernas dagar.


Vi älskar att se alla elever på Fritids varje dag, oavsett deras föräldrars arbets- eller studiesituation! Vi anordnar aktiviteter och utflykter för att främja social utveckling, förbättra det akademiska och uppmuntra till en aktiv livsstil. Vi hjälper elever hitta vänner i andra klasser, uppmuntrar till nyfikenhet och skapar en miljö där eleverna vågar utforska och lära sig! Elevernas intressen är alltid i centrum för vår verksamhet.


Några aktiviteter vi erbjuder: Mad Science, Skaparverkstad, Forest Fun, Tech Club, Arts and Crafts, Läxhjälp, utflykter till skateparken, klättring och mycket mer!

Junior Club

Öppettider: efter deras sista lektion till 16:30 varje dag.

Junior Club elever är välkomna till Fritids på morgonen 6.30-8.00 och efter 16.30.

Or Vi erbjuder efter-skolan Junior Club för våra elever i åk 5-6. Junior Club erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och utflykter för att engagera eleverna och samtidigt göra det möjligt för eleverna att socialisera sig och bli vänner med elever i andra klasser. 


Junior Club är en förlängning av vårt fritidsprogram där lokalerna och aktiviteterna är utformade exklusivt för elever i åk 5-6. Precis som i åk 3-4 är vårt mål att hålla kvar eleverna på Junior Club i åk 5-6 för att uppmuntra utvecklingen av färdigheter och förmågor. 

Images

Mat

Frukost serveras varje dag mellan 7.30-8.00 och mellis serveras varje eftermiddag från 14.00 till 16.00. Elever som har Fritids på heltid får äta både frukost och mellis. Elever som har Fritids på deltid får äta antingen frukost eller mellis.

Läxhjälp

Elever på Fritids och Junior Club har också möjlighet att göra sina läxor med stöd av en lärare. Vi erbjuder läxhjälp varje morgon och eftermiddag.