Internationella Engelska Skolan

Sundsvall

Internationella Engelska Skolan Sundsvall erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

ERASMUS PROJECT

Introduction to the Erasmus Project

The Environment and Me

Using cross-border mobility to build cooperation and understanding of environmental and social issues.

Year 9 students from IESS reflecting on their experiences during exchange between schools from Sweden, Spain, and France.