Internationella Engelska Skolan

Krokslätt

I augusti 2024 flyttar IES Krokslätt in i en helt nybyggd skolbyggnad i den nya stadsdelen Södra Änggården, i det som idag kallas Högsbo, Göteborg. Skolan byter namn från IES Krokslätt till IES Södra Änggården och börjar ta emot elever i årskurs F-7.

Besök IES Södra Änggården

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller en rektor kan du söka dem via Schoolsoft. Länk finns längst upp på denna sida.

Vi utbildar barn med särskilda behov. Våra skolor är öppna för alla. Vi ber föräldrarna så tidigt som möjligt låta oss veta om det finns några speciella behov eller om särskild assistans krävs så att vi kan planera och säkerställa att rätt resurser finns på plats för att hjälpa ditt barn att nå sina mål.

Klädkod är inte ett begrepp som vi använder inom IES. Våra ordningsregler, som upprättas i enlighet med skollagen och uppdateras årligen i samråd med elevrådet, omfattar inte elevernas klädsel.

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin. För elever i årskurs 4 och 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar fyra gånger per år. Även eleverna i klass  F-3 får regelbunden återkoppling på hur det går vid utvecklingssamtalen, men betyg sätts inte för elever i dessa årskurser.

En del av vårt löfte till familjer är att säkerställa att vi har en lugn och trygg miljö där alla kan fokusera på inlärning och undervisning. För att skapa en sådan miljö måste vi alla hjälpas åt, elever och personal, och vi ber därför alla att agera ansvarsfullt och se skolan som sin arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt dem håller sig till reglerna. Dessa regler beslutas av rektor efter medverkan med elevrådet och personalen. 


Gränsdragning är viktigt för barn när de växer upp. Genom att sätta tydliga gränser och följa upp dessa hjälper vi eleverna att på ett strukturerat sätt utforska sina egna värderingar och vilka de vill bli när de växer upp.

Våra skolor har vanligtvis samma lovdagar som kommunen skolan ligger i. Andra datum som studiedagar mm anges i skolans kalender i början av varje termin.

Läxor är ett bra hjälpmedel för att stärka lärandet och repetera det som sägs i klassrummet. Eleverna kommer att få läxor varje dag och ibland över helgen. Det är olika mycket läxor beroende på ålder, vilket ämne det gäller men också beroende på elev.

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket väljs i början av varje skolår. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och biträdande rektor.


Vi välkomnar feedback från alla våra elever oavsett om de är med i elevrådet eller om de förmedlar sina synpunkter via mentor eller annan personal. Allt vi gör i våra skolor är för eleverna och deras synpunkter är viktiga för oss.

De flesta av våra skolor har en aktiv föräldraförening (PTA).  De har en nära samarbete med lärarna och skolans ledning och bidrar positivt genom samla hem och skola, och skapa en gemenskap. Om din skola inte har en PTA och du vill starta en så ser vi mycket positivt på att du kontaktar rektorn och sätter bollen i rullning.

Hur ert barn tar sig till skolan bestämmer ni som familj. En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts.

Vårt mål är att förse alla våra elever med en utbildning av högsta kvalitet, och vi värdesätter din feedback.

Klicka här för att lära dig mer om vår klagomålsprocess och för att skicka in ett klagomål, via IES centrala hemsida

Ja, alla våra skolor har skolbibliotek och bibliotekarier. I skolbiblioteket finns böcker som breddar horisonten, bidrar till kunskap och som lockar till läsning. Biblioteket är också en viktig plats för egenstudier i lugn och ro och för elever som vill läsa sina läxor. 

IES Krokslätt is a year 3 to year 6 school. In Sweden you start year 3 the year you turn 9 years old.

Our students come from many different places. Some are native English speakers but most are of Swedish origin and have attended the compulsory Swedish school system.

Knowing English well is not a prerequisite for starting in our schools. Most of our students have attended Swedish schools before coming to us and have acquired a basic foundation in English.

Our experienced teachers are familiar with teaching English to students at various levels. Students in grade four are introduced to learning in English by having a more gradual language immersion.

We know that we are a school in Sweden where students are able to achieve fluency in both English and Swedish. Therefore equal emphasis is placed on commanding both languages, English and Swedish. 

We celebrate Swedish holidays, traditions and cultural events plus other international holidays.

We are committed to providing a safe, orderly school environment where students can learn and teachers can teach. Responsible behaviour is essential in achieving this goal. We have a long-standing set of expectations for conduct. These expectations are based on the principles of civility, mutual respect, good citizenship, character, tolerance, honesty and integrity. This code applies to all students and school personnel.

All of our schools have an active student council.  The rules are set by students and staff working together. The final decision on rules belongs to the principal.

Violations are handled and quickly expeditiously and can result in various consequences. A clear distinction is made between disciplinary aspects and student care work. Parental consent and participation are important for students to succeed and are the key to everything we do.

Yes, but we do not have school uniforms. We expect all students to give proper attention to dress appropriately for school and school functions. A student’s dress, grooming and appearance shall not disrupt or interfere with the educational process.

Teachers and all other personnel should exemplify and reinforce an acceptable view on student clothing and help students develop an understanding of appropriate appearance in the school setting. Our teachers are professional educators and advisors to the students and are addressed as Mr and Ms and not by their first name.

Yes. We generally adhere to the same schedule. In-service time will be different from school to school and is noted at the beginning of term in the school calendar. 

We advise against taking holidays when school is in progress and from extending the holidays. The Teaching time is far too valuable and it is out of respect for learning that we advise against using school time for holidays. This is a very important lesson for our students. The fact that parents prioritize education reinforces this message. In an emergency, you are welcome to contact your principal.

Many students are active in the Student Council. Members of the student council are elected by the students at the beginning of the new school year. Regular meetings with the principal and assistant principal are a part of this process. 

The municipalities distribute bus cards for their students. If a student lives in the municipality of Gothenburg, you will receive the bus card and it will be sent home by the municipality. If you live in another municipality, please contact the home municipality. The school does not hand out bus cards.