Internationella Engelska Skolan

Växjö

Internationella Engelska Skolan Växjö är en tvåspråkig skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära.

ANSÖK Digital rundtur

Nyheter | 2024 januari 31

Angående de senaste dagarnas medierapportering kring IES Växjö

De förstagångstillsyner som Skolinspektionen genomför av alla nyöppnade friskolor är en viktig del i kvalitetssäkringen av verksamheten. Myndigheten ger viktig återkoppling om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. När Skolinspektionen gjorde sin förstagångstillsyn av IES Växjö förra året, fick vi synpunkter på några områden till förbättring. Av de synpunkterna som framkom har vi åtgärdat 5 och har en kvar: svensk lärarlegitimation på våra språklärare.

Images

Samtliga språklärare på vår skola är utbildade i sina hemländer med godkända lärarexamina. Anledningen till att tre av dem saknar svensk lärarlegitimation är att de inte har hunnit lära sig tillräckligt med svenska för att kunna ansöka om den. Under tiden så har vi annonser ute om tjänsterna i språk, med förhoppning om att någon med lärarlegitimation visar intresse.


Det är också viktigt att påpeka i sammanhanget att internationella lärare med utländsk lärarexamen räknas som behöriga i Sverige om de undervisar på engelska, tack vare ett undantag i skollagen som tillkommit för att göra just detta. Tyvärr omfattas inte språklärare av det undantaget, vilket vi tycker är fel. 

Vi vet idag att det är en stor brist på lärare och vi ser fördelarna med att kunna rekrytera personal från andra länder för att stävja en del av den brist som finns i vårt land. Genom att anställa personal från andra länder, som är utbildade lärare, bidrar vi till att ge era barn den utbildning som krävs – oavsett vilket land de kommer ifrån. Men, vi är fortfarande en svensk skola där majoriteten av undervisningen sker på svenska.


Det är av naturliga skäl mer rörelse på en ny skola som håller på att etablera sig. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och stärka kvaliteten i verksamheten och där har Skolinspektionens förstagångstillsyn bidragit med viktiga synpunkter. Den som vill veta mer är välkommen att höra av sig till mig eller till rektor Ben Owens.

/Mona Pfaus, biträdande rektor