Internationella Engelska Skolan

Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever kan lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vår elevhälsa har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna.

Målet för skolans elevhälsoteam är att alla elever får det stöd de behöver för att kunna nå sina mål. Detta sker i linje med IES ethos och värderingar, där en viktig del av lärandet är en lugn och trygg miljö.

Elevhälsoteamet samarbetar med övrig skolpersonal samt även med vid behov med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

Elevhälsoteamet leds av rektorn, Mr Christian.

IES Nacka har en skolläkare som besöker oss ungefär en gång i månaden. Möten bokas genom elevhälsoteamet. På samma vis kan man boka träff med skolpsykologen. 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.