På vilket sätt är eleverna delaktiga i besluten på skolan?

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket väljs i början av varje skolår. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och biträdande rektor.


Vi välkomnar feedback från alla våra elever oavsett om de är med i elevrådet eller om de förmedlar sina synpunkter via mentor eller annan personal. Allt vi gör i våra skolor är för eleverna och deras synpunkter är viktiga för oss.

Vi har även anonyma undersökningar två gånger om året, där eleverna har möjlighet att ge oss information om hur de upplever kvaliteten av undervisning, studiero på lektioner och tryggheten i skolan. Vi går igenom dem och delar resultatet med personal och vårdnadshavare, samt hur vi kan förbättra skolan.