Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller rektor kan du sända dem ett mail eller söka dem via skolans reception. (08 584 30630)

Vi utbildar barn med särskilda behov. Våra skolor är öppna för alla. Vi ber föräldrarna så tidigt som möjligt låta oss veta om det finns några speciella behov eller om särskild assistans krävs så att vi kan planera och säkerställa att rätt resurser finns på plats för att hjälpa ditt barn att nå sina mål.

Klädkod är inte ett begrepp som vi använder inom IES. Våra ordningsregler, som upprättas i enlighet med skollagen och uppdateras årligen i samråd med elevrådet, omfattar inte elevernas klädsel.

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin.

För elever i årskurs 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar fyra gånger per år. 

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år. Före samtalen skriver eleverna själva sin rapport tillsammans med läraren. Som vårdnadshavare får ni information, om ert barns utveckling, en vecka före samtalet så att ni har möjlighet att prata med ert barn och själv göra en bedömning av ert barns utveckling. 

Ni kan sedan boka tid med ert barns mentor och annan personal på skolan. Under mötet dokumenteras de mål elev, vårdnadshavare och mentor kommer överens om inför kommande månader.  

För alla deltagare ligger fokus på att mötet ska ge positiva resultat för eleven.

 

 

 

En del av vårt löfte till familjer är att säkerställa att vi har en lugn och trygg miljö där alla kan fokusera på inlärning och undervisning. För att skapa en sådan miljö måste vi alla hjälpas åt, elever och personal, och vi ber därför alla att agera ansvarsfullt och se skolan som sin arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt dem håller sig till reglerna. Dessa regler beslutas av rektor efter medverkan med elevrådet och personalen. 


Gränsdragning är viktigt för barn när de växer upp. Genom att sätta tydliga gränser och följa upp dessa hjälper vi eleverna att på ett strukturerat sätt utforska sina egna värderingar och vilka de vill bli när de växer upp.

Våra skolor har vanligtvis samma lovdagar som kommunen skolan ligger i. Andra datum som studiedagar mm kan skilja och anges i skolans kalender i början av varje termin.

Läxor är ett bra hjälpmedel för att stärka lärandet och repetera det som sägs i klassrummet. Eleverna kommer att få läxor varje dag och ibland över helgen. Det är olika mycket läxor beroende på ålder, vilket ämne det gäller men också beroende på elev.

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket väljs i början av varje skolår. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och biträdande rektor.


Vi välkomnar feedback från alla våra elever oavsett om de är med i elevrådet eller om de förmedlar sina synpunkter via mentor eller annan personal. Allt vi gör i våra skolor är för eleverna och deras synpunkter är viktiga för oss.

Vi har även anonyma undersökningar två gånger om året, där eleverna har möjlighet att ge oss information om hur de upplever kvaliteten av undervisning, studiero på lektioner och tryggheten i skolan. Vi går igenom dem och delar resultatet med personal och vårdnadshavare, samt hur vi kan förbättra skolan.  

IES Järfälla har en aktiv föräldraförening (PTA).  Möten sker en gång i månaden, vissa digitalt, och ibland i skolan. Det är ett viktigt forum för utbyte av ideer och synpunkter  till förbättringar. Vårt samarbete med PTA har alltid varit positivt och vi har många engagerade vårdnadshavare.

En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts. Från pendeltågstationen tar det ca 8 min och busshållplats finns utanför skolan. De flesta av våra elever bor i Järfälla 

Om du vill få besked om ditt barn är berättigat till skolskjuts kontaktar du er kommun eftersom det är en fråga för kommunen och inte skolan.

Vårt mål är att förse alla våra elever med en utbildning av högsta kvalitet, och vi värdesätter din feedback.

TBA

Ja, alla våra skolor har skolbibliotek och bibliotekarier. I skolbiblioteket finns böcker som breddar horisonten, bidrar till kunskap och som lockar till läsning. Biblioteket är också en viktig plats för egenstudier i lugn och ro och för elever som vill läsa sina läxor. Biblioteket i Järfälla är inget undantag.