Internationella Engelska Skolan

Årsta

Internationella Engelska Skolan Årsta erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 maj 10

New Principal Announcement 2022

New Principal Announcement 2022

Images

New Principal Announcement 2022

Dear parents, guardians, students and staff at Internationella Engelska Skolan Årsta.

We are delighted to announce that we have now appointed a very experienced and passionate candidate for the role of Principal for IES Årsta from August 2022. I, hereby, welcome Mr. Linus Gellerstedt as our new IES Årsta Principal from the start of the school year 2022/23. Mr. Gellerstedt has a well earned record as Principal in Kunskapsskolan, including international experience and he is most enthusiastic about taking on the new role as Principal at IES Årsta. An engaged and experienced educational leader who embraces our IES ethos and belief in visible leadership.

We look forward to Mr. Linus Gellerstedt taking on his leadership role in Årsta and we wish him good luck and success in IES.

May I take this opportunity to thank Mr. Julian Dent again for his dedication and passion starting up Årsta and leading the school with such success for over 5 years. Mr. Dent will be supporting Mr. Gellerstedt with a comprehensive handover together with the school’s leadership team. I  am sure you will join me in wishing Mr. Dent all the best in his move back home to Australia with his family after the summer and welcoming Mr. Gellerstedt to our school in August 2022.
 

Best Regards,

Ms. Gina Ericsson

Regional Director Central

 

Nytt huvudmeddelande 2022

Kära föräldrar, vårdnadshavare, elever och personal på Internationella Engelska Skolan Årsta.

Vi är glada att kunna meddela att vi nu har utsett en mycket erfaren och passionerad kandidat till rollen som rektor för IES Årsta från augusti 2022. Jag välkomnar härmed Linus Gellerstedt som vår nya IES Årsta-rektor från och med läsårets början 2022/23. Gellerstedt har en välförtjänt meritlista som rektor i Kunskapsskolan, inklusive internationell erfarenhet och han är mest entusiastisk över att ta sig an den nya rollen som rektor på IES Årsta. En engagerad och erfaren pedagogisk ledare som omfamnar vårt IES-etos och tro på synligt ledarskap.

Vi ser fram emot att Linus Gellerstedt tar på sig sin ledarroll i Årsta och önskar honom lycka till och framgång i IES.

Får jag ta tillfället i akt att tacka herr Julian Dent igen för hans engagemang och passion att starta upp Årsta och leda skolan med sådan framgång i över 5 år. Mr. Dent kommer att stödja Mr. Gellerstedt med en omfattande överlämning tillsammans med skolans ledningsgrupp. Jag är säker på att du kommer att gå med mig och önska Mr. Dent all lycka i hans flytt hem till Australien med sin familj efter sommaren och välkomna Mr. Gellerstedt till vår skola i augusti 2022.

Vänliga hälsningar,

Fru Gina Ericsson

Regionchef Central