Internationella Engelska Skolan

Växjö

Internationella Engelska Skolan Växjö är en tvåspråkig skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära.

Ansök Digital rundtur

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.Introduktion av Elevhälsoteam på IES Växjö

Vi är glada att få presentera Elevhälsoteam på IES Växjö! Vårt dedikerade team av professionella är här för att stödja och främja hälsa och välbefinnande för alla våra elever. Vi tror att en frisk kropp och själ är avgörande för akademisk framgång och personlig utveckling, och vi är engagerade i att erbjuda omfattande vård och vägledning till våra elever.

Elevhälsoteam består av erfarna vårdpersonal som är väl förtrogna med att möta de unika hälsobehoven hos elever. Vårt team inkluderar kuratorer, skolsköterskor, psykologer och specialpedagoger som brinner för sitt arbete och är djupt engagerade i att skapa en trygg och stöttande miljö för varje elev vid IES Växjö.

Image

Khushnum Stevens

Student Care Coordinator/Counselor

Amra Muhamedagic

Specialpedagog

''I am a part of the student care team, where my focus is on all children's right to education regardless of need.''

Jessica Klockare

Skolsköterska

Elevhälsa område

Vilo-rum

Beläget precis på bottenvåningen, är vilo-rummet en avsatt plats för studenter att finna vila och återhämtning när de känner sig sjuka.

Images

Images

Images