Internationella Engelska Skolan

Växjö

Internationella Engelska Skolan Växjö är en tvåspråkig skola som erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära.

ANSÖK Digital rundtur

Klassrum

Juniorklassrum - Seniorklassrum

Images

Images

Images

Images

Images

Images

Klassrum

Hantverksrum och Slöjdsal

Images

Images

Images

Images

Images

Images