Internationella Engelska Skolan

Sundbyberg

Internationella Engelska Skolan Sundbyberg erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2024 februari 12

IES Sundbyberg Föräldracaféet

Images

Föräldracaféet är ett informellt forum där vi samlas för att prata, lyssna och stötta
varandra som föräldrar och vårdnadshavare som har samma bekymmer & utmaningar
som kan påverka våra barn.
Syftet med FÖRÄLDRACAFÉET är att ge ett forum för er som föräldrar att få lite tips
när vi delar med oss av några av de trender och lösningar som vi har sett inom skolan.
Vi strävar inte bara efter att skapa sociala kontakter mellan föräldrar utan också skapa
ett tryggt utrymme för föräldrar att lära sig och reflektera över sin egen kunskap om
och förhållningssätt till föräldraskap.
Elevhälsoteamet har nöjet att bjuda in till ett möte som kommer att fokusera på hur vi
som skola arbetar med externt stöd och myndigheter. Tillsammans med
Socialtjänsterna, Fältarna & Polisen ska vi möjliggöra meningsfulla, reflekterande
samtal som främjar föräldraledarskap och samverkan.
Vi vill direkt engagera föräldrar i att införa åtgärder som behövs för att förhindra
negativa resultat i våra barns utveckling och främja deras sociala välbefinnande.