Internationella Engelska Skolan

Solna

Internationella Engelska Skolan Solna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Ms Nesemann

Biträdande rektor

Ms Kadric

Biträdande rektor

Ms de Jong

Student Care Coordinator

Mr Childs

Academic Coordinator / Lärare i matematik

Lärare

Praktiskt-estetiska ämnen

Mr Barton

Bild och slöjdslärare / Head of Department

Mr Jackson-Chaffey

Slöjdlärare

Ms Vachon

Hemkunskapslärare / Head of Year 9

Ms Southwood

Slöjd / Head of Year 8

Ms Weng

Bild och syslöjdslärare / Förstelärare

Ms Wahlstedt

slöjdlärare

Ms La Fontaine

Hemkunskapslärare

Lärare

Engelska och moderna språk

Ms Harris

Engelsklärare

Ms Lindberg

Engelsklärare

Ms de Andres

Lärare i franska och spanska / Head of English & MFL

Ms Moreno

Lärare i franska och spanska

Mr Dicorato

Elevassistent

Mr Gustafsson

Engelsklärare

Ms Mumm

Fransk och tyska lärare

Ilda Osmanbasic

Engelsklärare

Lärare

Matematik

Ms Suckow

Lärare i matematik / Head of Department

Mr Maina

Lärare i matematik

Ms Özcan

Lärare i matematik / Head of Year 5

Mr Childs

Academic Coordinator / Lärare i matematik

Mr Sliwkanich

Lärare i matematik

Mr Jiang

Lärare i matematik

Ms Li

Matematiklärare

Lärare

Idrott och hälsa

Ms Tait

Idrottslärare

Mr Aljic

Idrottslärare

Mr Ababai

Idrottslärare

Mr Lomas

idrottslärare

Lärare

Naturorienterade ämnen

Ms Marcuzzi

NO lärare / Head of Department

Lärare

Samhällsorienterande

Ms Zenkert

SO lärare / Head of Year 6 / Förstelärare

Ms Björklund

SO lärare / Head of Department

Lärare

Svenska och svenska som andraspråk

Ms Embretsen

Svensklärare / Head of Department / Förstelärare

Ms Erhayem

SVAS lärare

Ms Tombrock

Svensklärare

Ms Öberg

Svensklärare / Förstelärare

Ms Söderlund

Svensklärare

Ms Larsson

Svensklärare

Mr Ronnerfalk

Svensklärare

Lärare

Teknik

Ms Pollard

Tekniklärare / Head of Department

Elevhälsa

Elevhälsa

Ms de Jong

Student Care Coordinator

Ms Wanjala

Socialpedagog

Mr Öberg

Socialpedagog

Ms Varmström

Skolsköterska

Mr Hadzic

Elevassistent & Junior Club

Specialundervisning

Ms Lapos

Speciallärare / Head of Year 4

Ms Galanopoulou

Specialpedagog

Administration

Mr Johansson

Vaktmästare

Mr Simpkins

IT-representant, byggnadsansvarig, webbredaktör & Connect

Mr Mouchtaris

Skoladministratör, Modersmålssamordnare

Ms Wannerud

Bibliotekarie

Mr Kampf

Byggnadsunderhåll

Junior Club

Junior Club and Stöd

Ms Raduinea

Junior Club Manager

Mr Mefort

Junior Club Manager

Mr Hadzic

Elevassistent & Junior Club