Internationella Engelska Skolan

Solna

Internationella Engelska Skolan Solna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Image

Ms Nesemann

Biträdande rektor

Image

Ms Kadric

Biträdande rektor

Image

Ms de Jong

Student Care Coordinator

Image

Mr Childs

Academic Coordinator / Matematiklärare

Image

Mr Antonopoulos

specialpedagogisk samordnare

Lärare

Praktiskt-estetiska ämnen

Image

Mr Barton

Bild och slöjdslärare / Head of Department

Mr Jackson-Chaffey

Slöjdlärare

Ms Southwood

Slöjd / Head of Year 8

Ms Weng

Bild och syslöjdslärare / Förstelärare

Ms Wahlstedt

slöjdlärare

Ms La Fontaine

Hemkunskapslärare

Lärare

Engelska och moderna språk

Ms Harris

Engelsklärare

Ms Lindberg

Engelsklärare

Ms de Andres

Lärare i franska och spanska / Head of English & MFL

Ms Moreno

Lärare i franska och spanska

Image

Mr Dicorato

Elevassistent

Image

Ms Mumm

Fransk och tyska lärare

Ms Osmanbasic

Engelsklärare

Image

Ms Rao

Lärare engelska, NO, idrotts

Lärare

Matematik

Image

Mr Maina

Matematiklärare / Head of department

Ms Özcan

Matematiklärare / Head of Year 5

Image

Mr Childs

Academic Coordinator / Matematiklärare

Image

Mr Sliwkanich

Matematiklärare

Mr Jiang

Matematiklärare

Ms Li

Tekniklärare och matematiklärare

Lärare

Idrott och hälsa

Image

Mr Aljic

Idrottslärare

Image

Mr Ababai

Idrottslärare

Image

Mr Lomas

idrottslärare

Image

Ms Rao

Lärare engelska, NO, idrotts

Lärare

Naturorienterade ämnen

Image

Ms Marcuzzi

NO lärare / Head of Department

Image

Ms Rao

Lärare engelska, NO, idrotts

Lärare

Samhällsorienterande

Image

Ms Zenkert

SO lärare / Head of Year 6 / Förstelärare

Image

Ms Björklund

SO lärare / Head of Department

Image

Mr Gustafsson

SO och SVA lärare

Lärare

Svenska och svenska som andraspråk

Image

Ms Embretsen

Svensklärare / Head of Department / Förstelärare

Image

Ms Tombrock

Svensklärare

Image

Ms Öberg

Svensklärare / Förstelärare

Image

Ms Söderlund

Svensklärare

Image

Ms Larsson

Svensklärare

Image

Mr Ronnerfalk

Svensklärare

Image

Mr Gustafsson

SO och SVA lärare

Lärare

Teknik

Ms Pollard

Tekniklärare / Head of Department

Ms Li

Tekniklärare och matematiklärare

Elevhälsa

Elevhälsa

Image

Ms de Jong

Student Care Coordinator

Ms Wanjala

Socialpedagog

Image

Mr Öberg

Socialpedagog

Image

Ms Varmström

Skolsköterska

Mr Hadzic

Elevassistent & Fritids

Image

Ms Rao

Lärare engelska, NO, idrotts

Specialundervisning

Ms Lapos

Speciallärare / Head of Year 4

Ms Galanopoulou

Specialpedagog

Image

Mr Antonopoulos

specialpedagogisk samordnare

Administration

Image

Mr Johansson

Vaktmästare

Image

Mr Simpkins

IT-representant, byggnadsansvarig

Mr Mouchtaris

Skoladministratör, Modersmålssamordnare

Image

Ms Wannerud

Bibliotekarie

Ms Mammou

Reception and cover coordinator

Junior Club

Junior Club and Stöd

Mr Hadzic

Elevassistent & Fritids