Internationella Engelska Skolan

Solna

Internationella Engelska Skolan Solna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa våra lärare

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Skolledning

Ms Nesemann

Biträdande rektor

Ms Kadric

Biträdande rektor

Ms de Jong

Student Care Coordinator

Mr Childs

Academic Coordinator / Matematiklärare

Mr Antonopoulos

specialpedagogisk samordnare

Lärare

Praktiskt-estetiska ämnen

Mr Barton

Bild och slöjdslärare / Head of Department

Mr Jackson-Chaffey

Slöjdlärare

Ms Southwood

Slöjd / Head of Year 8

Ms Weng

Bild och syslöjdslärare / Förstelärare

Ms Wahlstedt

slöjdlärare

Ms La Fontaine

Hemkunskapslärare

Ms Sypsi

HKK och SvA lärare

Lärare

Engelska och moderna språk

Ms Harris

Engelsklärare

Ms Lindberg

Engelsklärare

Ms de Andres

Lärare i franska och spanska / Head of English & MFL

Ms Moreno

Lärare i franska och spanska

Mr Dicorato

Elevassistent

Ms Mumm

Fransk och tyska lärare

Ms Osmanbasic

Engelsklärare

Lärare

Matematik

Mr Maina

Matematiklärare / Head of department

Ms Özcan

Matematiklärare / Head of Year 5

Mr Childs

Academic Coordinator / Matematiklärare

Mr Sliwkanich

Matematiklärare

Mr Jiang

Matematiklärare

Ms Li

Tekniklärare och matematiklärare

Ms Streck

Matematiklärare

Lärare

Idrott och hälsa

Ms Tait

Idrottslärare

Mr Aljic

Idrottslärare

Mr Ababai

Idrottslärare

Mr Lomas

idrottslärare

Lärare

Naturorienterade ämnen

Ms Marcuzzi

NO lärare / Head of Department

Lärare

Samhällsorienterande

Ms Zenkert

SO lärare / Head of Year 6 / Förstelärare

Ms Björklund

SO lärare / Head of Department

Mr Gustafsson

SO och SVA lärare

Lärare

Svenska och svenska som andraspråk

Ms Embretsen

Svensklärare / Head of Department / Förstelärare

Ms Erhayem

SVAS lärare

Ms Tombrock

Svensklärare

Ms Öberg

Svensklärare / Förstelärare

Ms Söderlund

Svensklärare

Ms Larsson

Svensklärare

Mr Ronnerfalk

Svensklärare

Mr Gustafsson

SO och SVA lärare

Ms Sypsi

HKK och SvA lärare

Lärare

Teknik

Ms Pollard

Tekniklärare / Head of Department

Ms Li

Tekniklärare och matematiklärare

Elevhälsa

Elevhälsa

Ms de Jong

Student Care Coordinator

Ms Wanjala

Socialpedagog

Mr Öberg

Socialpedagog

Ms Varmström

Skolsköterska

Mr Hadzic

Elevassistent & Fritids

Specialundervisning

Ms Lapos

Speciallärare / Head of Year 4

Ms Galanopoulou

Specialpedagog

Mr Antonopoulos

specialpedagogisk samordnare

Ms Tomic Karlsson

Special Educator

Administration

Mr Johansson

Vaktmästare

Mr Simpkins

IT-representant, byggnadsansvarig

Mr Mouchtaris

Skoladministratör, Modersmålssamordnare

Ms Wannerud

Bibliotekarie

Ms Mammou

Reception and cover coordinator

Junior Club

Junior Club and Stöd