Internationella Engelska Skolan

Solna

Internationella Engelska Skolan Solna erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 september 08

Svensk skolrätt

Med anledning av ändring i skollagen kap 10 36§ ska friskolor kunna göra undantag från sina urvalsregler från och med 1 november 2016

Images

Med anledning av ändring i skollagen kap 10 36§ ska friskolor kunna göra undantag från sina urvalsregler från och med 1 november 2016. Det gäller elever som inte haft möjlighet att stå i kö och gäller max 5% av platserna. Platserna bör ges till elever som har bott i landet kortare tid än 2 år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Med anledning av detta vill vi att ni som har vistats i landet kortare tid än 2 år, och står i kön, kontaktar skolans administration. Skriv ett mail till info.solna@engelska.se om ni har bott i Sverige kortare tid än två år.