Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, ämneslärare eller rektor?

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller en rektor finns alla kontaktuppgifter på Schoolsoft. Vår e-post har formatet förnamn.efternamn.nacka@engelska.se