Internationella Engelska Skolan

Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever kan lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller en rektor finns alla kontaktuppgifter på Schoolsoft. Vår e-post har formatet förnamn.efternamn.nacka@engelska.se


Våra skolor är öppna för alla. Vi ber föräldrarna så tidigt som möjligt låta oss veta om det finns några speciella behov eller om särskild assistans krävs så att vi kan planera och säkerställa att rätt resurser finns på plats för att hjälpa ditt barn att nå sina mål.

Klädkod är inte ett begrepp som vi använder inom IES. Våra ordningsregler, som upprättas i enlighet med skollagen och uppdateras årligen i samråd med elevrådet, omfattar inte elevernas klädsel.

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin.

För elever i årskurs 4 och 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar regelbundet.  Vi har utvecklingssamtal två dagar i början av varje termin. Skolan har ingen undervisning under dessa dagar, och föräldrarna blir inbjudna till möte med sina barns mentorer. De kan också boka in möten med andra lärare som de vill träffa. 

En del av vårt löfte till familjer är att säkerställa att vi har en lugn och trygg miljö där alla kan fokusera på inlärning och undervisning. För att skapa en sådan miljö måste vi alla hjälpas åt, elever och personal, och vi ber därför alla att agera ansvarsfullt och se skolan som sin arbetsplats. Elever har rätt att förvänta sig att alla runt dem håller sig till reglerna. Dessa regler beslutas av rektor efter medverkan med elevrådet och personalen. 


Gränsdragning är viktigt för barn när de växer upp. Genom att sätta tydliga gränser och följa upp dessa hjälper vi eleverna att på ett strukturerat sätt utforska sina egna värderingar och vilka de vill bli när de växer upp.

Våra skolor har vanligtvis samma lovdagar som kommunen skolan ligger i. Andra datum som studiedagar mm anges i skolans kalender i början av varje termin.

Läxor är ett bra hjälpmedel för att stärka lärandet och repetera det som sägs i klassrummet. Eleverna kommer att få läxor varje dag och ibland över helgen. Det är olika mycket läxor beroende på ålder, vilket ämne det gäller men också beroende på elev.

Vi erbjuder också ämneshandledningar - tutorials - i alla våra ämnen, där eleverna kan få extra tid att komma ikapp. 

Många elever är aktiva i elevrådet, vilket väljs i början av varje skolår. Elevrådet har regelbundna möten med rektor och biträdande rektor.


Vi välkomnar feedback från alla våra elever oavsett om de är med i elevrådet eller om de förmedlar sina synpunkter via mentor eller annan personal. Allt vi gör i våra skolor är för eleverna och deras synpunkter är viktiga för oss.

De flesta av våra skolor har en aktiv föräldraförening (PTA).  De har en nära samarbete med lärarna och skolans ledning och bidrar positivt genom samla hem och skola, och skapa en gemenskap. Om din skola inte har en PTA och du vill starta en så ser vi mycket positivt på att du kontaktar rektorn och sätter bollen i rullning.

Hur ert barn tar sig till skolan bestämmer ni som familj. En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts.

Vårt mål är att förse alla våra elever med en utbildning av högsta kvalitet, och vi värdesätter din feedback.

Klicka här för att lära dig mer om vår klagomålsprocess och för att skicka in ett klagomål, via IES centrala hemsida

Vårdnadshavaren är ansvarig för att anmäla elevens frånvaro, varje dag innan skolan börjar. Det går bra att markera genom vårdnadshavarens Schoolsoft-konto, eller genom att ringa receptionen. (08- 562 969 00) Elever kan inte själva anmäla frånvaro. 

Vårdnadshavare kan ansöka om ledighet, genom ett formulär som finns på Schoolsoft. Detta ska lämnas in till elevens mentor. Vi följer naturligtvis lagen om skolplikt, läs gärna mer om det på Nackas hemsida. 

Vi har en strikt policy angående frånvaro. Om ditt barn inte får ledigt, men du ändå bestämmer dig för att ta ledigt så kommer frånvaron registreras som "semester" i Schoolsoft. 

Vi tillåter inte oanmälda besök men du är välkommen att boka en tid med ditt barns lärare när du vill. 

På IES Nacka tillåter vi inte mobiltelefoner under skoldagen. Om du behöver nå ditt barn, kontakta receptionen på  08-562 969 00 så ser de till att lämna ett meddelande till ditt barns lärare. 

På Internationella Engelska Skolan ser vi skolan som en arbetsplats för både elever och lärare, och vi ska alla arbeta tillsammans för bästa möjliga förhållanden. Därför har vi en uppsättning skolregler som alla elever och föräldrar skriver på när de börjar på IES Nacka. Det är viktiga regler om hur vi behandlar varandra och skolan med respekt och vänlighet.