Hur anmäler jag frånvaro?

Vårdnadshavaren är ansvarig för att anmäla elevens frånvaro, varje dag innan skolan börjar. Det går bra att markera genom vårdnadshavarens Schoolsoft-konto, eller genom att ringa receptionen. (08- 562 969 00) Elever kan inte själva anmäla frånvaro. 

Vårdnadshavare kan ansöka om ledighet, genom ett formulär som finns på Schoolsoft. Detta ska lämnas in till elevens mentor. Vi följer naturligtvis lagen om skolplikt, läs gärna mer om det på Nackas hemsida. 

Vi har en strikt policy angående frånvaro. Om ditt barn inte får ledigt, men du ändå bestämmer dig för att ta ledigt så kommer frånvaron registreras som "semester" i Schoolsoft.