När kommer vi få erbjudande om en plats?

IES Nacka påbörjar antagningsprocessen i januari, för det kommande läsåret. Hur lång tid det tar är beroende på hur fort familjerna som erbjuds plats svarar. Vi skickar kontinuerligt ut erbjudande om nya platser, tills alla platser är fulla. 

Vi tar bara in en full klass - 150 elever - till årskurs 4. För högre årskurser erbjuder vi bara platser om någon annan elev lämnar skolan. 

Vi vet att alla vill veta så fort som möjligt om de kommer att erbjudas en plats, men vi kan inte svara på frågor om sannolikheten att komma in eller plats i kön.