Internationella Engelska Skolan

Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever kan lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Du ansöker genom att följa dessa tre steg:

  1. Fyll i vårt ansökningsformulär, till vår kö.
  2. Välj den skola som du vill ansöka till (varje skola har sin egen kö). Du kan ställa ditt barn i kö från och med 1 februari året efter de är födda.
  3. Fyll i formuläret med personuppgifter och kontaktinformation så att vi kan hålla kontakten med dig och låta dig veta om en plats blir tillgänglig.
  4. Spara bekräftelsemailet, som kommer ha dina login-uppgifter. Du behöver dessa för att uppdatera din information. 

Nej, ditt barn måste inte klara av något prov eller test för att bli antagen till en av våra skolor. Platserna fördelas efter kötid, där först i kön först får plats.

Eftersom IES skolor finansieras via skolpengen kan vi enbart erbjuda plats till elever som är bosatta i Sverige. Du kan ansöka till oss om ditt barn har svenskt personnummer, även om ni inte flyttat tillbaka till Sverige ännu. Om ditt barn ännu inte har ett personnummer men ska flytta till Sverige och vill ansöka om plats, så kan du använda följande format: 
ÅÅMMDD-TF10 (för pojkar) och ÅÅMMDD-TF01 (för flickor). 

På vår hemsida finns en lista på alla våra befintliga skolor. Där finns också en lista över de skolor som vi kommer att öppna och som det går att ställa sig i kö till. Är du intresserad av plats om IES öppnar en skola på din ort? Skicka en skicka e-post till info@engelska.se och be att få din e-postadress registrerad på listan så meddelar vi dig om och när det blir aktuellt.

Vi går efter principen först i kö får först plats, eftersom det enligt vår bedömning är mest rättvist för alla. Vi tillämpar syskonförtur i möjligaste mån i de fall då det redan finns ett barn i familjen, och syskonen kommer att gå i skolan samtidigt. Kryssa i så fall i rutan för syskonförtur i ansökningsformuläret och ange syskonets svenska personnummer. 


Ett antal av IES skolor har anmält sig hos Skolinspektionen för en möjlighet att dedikera ett begränsat antal platser i kön för elever som varit bosatta i landet i mindre än två år, sk. särskild kvot, som regleras i förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor. Dessa skolor har möjlighet att prioritera nyanlända i kön. Inskrivning i skolan beror på tillgängliga lediga platser i respektive årskurs. Vänligen kontakta skolan som ni vill ansöka till för mer information och för att få reda på om skolan anmält sig för denna möjlighet.

IES Nacka påbörjar antagningsprocessen i januari, för det kommande läsåret. Hur lång tid det tar är beroende på hur fort familjerna som erbjuds plats svarar. Vi skickar kontinuerligt ut erbjudande om nya platser, tills alla platser är fulla. 

Vi tar bara in en full klass - 150 elever - till årskurs 4. För högre årskurser erbjuder vi bara platser om någon annan elev lämnar skolan. 

Vi vet att alla vill veta så fort som möjligt om de kommer att erbjudas en plats, men vi kan inte svara på frågor om sannolikheten att komma in eller plats i kön. 

Vi förstår att att du vill få besked om ditt barn har fått plats så snabbt som möjligt, men det är svårt att ge ett precist svar innan skolan har avslutat antagningsprocessen. Vi erbjuder platser baserat på det datum då eleven anslutit sig till kön, men vi tar också hänsyn till syskonförtur.

Vi uppdaterar hemsidan med aktuell information om antagningsprocessen, och skriver då ut ködatum för de som blivit erbjudna plats. 

Varje skola har sin egen kö och det är inte möjligt att flytta mellan dem. Det är däremot möjligt att stå i kö till flera skolor.

Du kan själv logga in i din ansökan och ändra dina uppgifter. Några saker måste dock skolan ändra. Skriv i så fall till oss på info.nacka@engelska,se och skriv med barnets kö-id samt namn, och vilken information du önskar ändra.


Om du har blivit erbjuden en plats och tackar nej förlorar du din plats och erbjudandet går istället vidare till nästa person i kön. Om du senare bestämmer att du vill ha en plats måste du ansöka på nytt.

Vi kommer att mejla dig med köuppdateringar när du står i kön. Du behöver svara på dessa. Om du inte gör det kan det hända att du blir borttagen från kön - det kommer alltid stå tydligt i mejlen. Detta är för att säkerställa att vi har korrekta kontaktuppgifter, samt att de som står i kön fortfarande är intresserade.