Internationella Engelska Skolan

Kista

Internationella Engelska Skolan Kista erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever kan lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Träffa vår personal

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan

Leder skolan

Ledningen

Image

Mr Dunnell

Biträdande Rektor (Elevvård)

Image

Ms Da Silva

Utbildningskoordinator

Träffa vår Admin

Admin

Ms Shabo

Skoladministratör / Skolwebbsida ansvarig

Image

Mr Brunelle

Anläggningsansvarig

Mr Millquist

Vaktmästare

Mr Afzal

School Economist

Ms Jakobsson

School administrator/HR and Intake

Träffa vår personal

Svenska

Image

Ms Azzi Dib

Svensklärare / arbetslagsledare åk 6

Image

Ms Issa

Svensklärare

Ms Mammou

Svensklärare

Image

Ms Stark

Swedish Teacher

Image

Ms Adolfsson

Arbetslagsledare / Svensklärare

Image

Ms Söder

Svensklärare

Ms Ahmad

SO / Svenska Lärare

Image

Mr Hamadi

Swedish Teacher / SFI year 4,5,6

Träffa vår personal

Engelska

Image

Ms Thom

Engelsklärare / arbetslagsledare åk 4 & 5

Image

Mr Yildirim

Engelsklärare

Image

Mr Makanda

English Teacher/ Head of English Department

Ms Jakobsson

English Teacher

Träffa vår personal

Matematik

Image

Ms Baker

Matematiklärare / Arbetslagsledare åk 8

Mr Abyaneh

Matematiklärare

Image

Ms Bhinday

Matematiklärare / Arbetslagsledare

Mr Locke

Matematiklärare / Arbetslagsledare åk 7

Image

Mr Yildiz

Matematiklärare

Image

Ms Wu

Mathematics Teacher

Image

Ms Nair

Maths and Science Teacher

Träffa vår personal

NO

Image

Ms Yilmaz

Naturvetenskapslärare / Arbetslagsledare

Image

Ms Sinha

Naturkunskapslärare

Image

Mr Myslicki

Naturkunskapslärare

Image

Ms Nair

Maths and Science Teacher

Ms Vougiouka

Technology/ Science Teacher

Image

Ms Sachdeva

Science Teacher

Image

Ms Biswas

Science Teacher

Träffa vår personal

SO

Image

Ms Lindström

Samhällskunskapslärare

Ms Ahmad

SO / Svenska Lärare

Image

Ms Laajab

Samhällskunskapslärare

Image

Mr Spas

Samhällskunskapslärare

Träffa vår personal

Estetiska Ämnen

Mr Raftery

Träslöjdslärare / Arbetslagsledare

Image

Ms Dunnell

Bildlärare/ Skolans Webbsidakoordinator

Ms Jonsson

Hemkunskapslärare och nyutbildad lärarstöd

Image

Ms Gaseva

Bild / Musik / Träslöjdslärare

Image

Mr Lanci

Syslöjdslärare

Image

Mr McCallan

Musiklärare

Image

Ms Patel

Syslöjdslärare

Image

Ms Gyamfi

Hemkunskapslärare

Image

Ms Thompson

Träslöjdslärare

Träffa vår personal

Moderna språk

Image

Ms Da Silva

Spansklärare

Ms Garcia

Spansklärare

Image

Mr Guier

Fransklärare / Arbetslagsledare åk 9

Ms Schmidt

Tyskalärare / Arbetslagsledare

Träffa vår personal

Idrott

Image

Ms Kaven

Idrottslärare

Image

Mr Elmarghichi

Idrottslärare

Image

Mr El Hadri

Idrottslärare

Träffa vår personal

AxEd

Träffa vår personal

Beteendestödsteam

Image

Mr Aljaby

Resource Pedagog åk 4 & 5

Image

Ms Witamborska

Resource Pedagog

Mr Kilic

Resource Pedagog

Mr Martin

Resource Pedagog åk 8 & 9

Mr Morrison

Resource Pedagog

Mr Duhoky

Resource Pedagog

Image

Ms Saleh

Resource Pedagog

Träffa vår personal

Elevhälsan

Image

Ms Lindh-Eriksson

Skolsköterska Åk 4-6

Image

Mr Göranssan

Counsellor

Image

Ms Dirie

Studie / Yrkesvägledare