Är det nödvändigt att mitt barn talar engelska väl redan när det börjar på skolan?

Vi förväntar oss inte att våra elever är duktiga på engelska innan de börjar hos oss, men många av våra elever har lärt sig engelska i deras tidigare skolor. Väldigt få av våra elever kommer från engelsktalande hem och majoriteten har engelska som deras andra eller tredje språk.

Det är inte nödvändigt att tala engelska väl för att börja på skolan. Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan.

För de nya eleverna i åk 5-6 introducerar vi engelska gradvis och ger eleverna de verktyg de behöver för att de ska lyckas på de lektioner som de har på engelska.