Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

De flesta av våra elever bor i Järfälla,  men vi har även vissa elever som reser från andra kommuner för att studera hos oss.

Vi förväntar oss inte att våra elever är duktiga på engelska innan de börjar hos oss, men många av våra elever har lärt sig engelska i deras tidigare skolor. Väldigt få av våra elever kommer från engelsktalande hem och majoriteten har engelska som deras andra eller tredje språk.

Det är inte nödvändigt att tala engelska väl för att börja på skolan. Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan.

För de nya eleverna i åk 5-6 introducerar vi engelska gradvis och ger eleverna de verktyg de behöver för att de ska lyckas på de lektioner som de har på engelska.

Vår skola erbjuder spanska och franska. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.

Våra skolor är tvåspråkiga och vi tror på att elever lär sig att behärska båda språken, så hälften av lektionerna hålls på svenska. Samtidigt som engelska öppnar dörrar till studier och sysselsättning internationellt är det viktigt att eleverna också behärskar det svenska språket, vilket är ett viktigt verktyg för alla som vill bo, arbeta och integreras i det svenska samhället.


Våra nationella provresultat i svenska ligger också över riksgenomsnittet, liksom de är i de andra kärnämnena, vilket visar att våra elever kan behärska båda språken.


Vi hyllar svensk kultur såväl som traditionerna i engelsktalande länder – som att bära kepsar och klänningar under examen.

Lärare som flyttar till Sverige för att undervisa hos oss kommer ofta med lite eller ingen svenska. Men det tar inte lång tid för dem att börja lära sig, så de kan få ut det mesta av livet här. Vi erbjuder stöd för att hjälpa dem att lära sig svenska. Elever på våra skolor finner ofta att de också hjälper engelsktalande vuxna på sin egen språkresa.

Föräldrar kan meddela oss om de föredrar att prata svenska under utvecklingssamtal. Om vi informeras i förväg kommer vi att se till att en svensktalande anställd är närvarande för att hjälpa till med att översätta.

85 procent av lärarna på IES-skolor är behöriga (2019/20), jämfört med det nationella snittet om 78 procent. 38 procent av lärarna har lärarexamen från Sverige och 47 procent har lärarexamen från andra länder. Vi strävar att rekrytera behöriga lärare i så hög utsträckning som möjligt och i de fall vi anställer en obehörig lärare ska det finnas en utvecklingsplan för hur denna ska nå behörighet.


Skollagen anger att lärare som är utbildade i engelskspråkiga länder ska anses som behöriga att undervisa i engelska. Lärarutbildningen i de länder vi rekryterar från, såsom Kanada, USA och Storbritannien, är av mycket hög kvalitet och överträffar i många fall den svenska lärarutbildningen.

Här på IES Järfälla har vi 31 elever per klass.

Vi uppmuntrar alla våra elever att nå sin fulla potential och inser att varje barn har unika talanger och förmågor. Vissa elever behöver en större utmaning för att hålla sitt intresse och hjälpa dem att utvecklas. Lärarna på IES Järfälla hjälper alltid eleverna att sätta nya och ambitiösa mål och få ut det mesta av sin entusiasm eller talang.

Eleverna ges möjlighet att få extra hjälp och stöd utanför ordinarie lektioner i alla ämnen. De har chansen att återkomma till vilket ämne som helst mer i detalj med sin lärare, utanför lektionstid. Dessa "support-lektioner" kan också vara ett perfekt tillfälle att utforska vad som är möjligt om de skulle vilja ta sina studier vidare.

På IES-skolor är genomsnittet att ha en vuxen till tio elever. De vuxna kan vara lärare, assistenter eller administratörer.

IES-modellen skiljer sig från den som används i många andra skolor. Vi har engagerad stödpersonal, inklusive elevhälsan och speciallärar-teamet (SEN) som arbetar tillsammans med lärarna och stödjer dem inom områden utanför deras expertis. Även om detta kan innebära att våra klassstorlekar är lite större, betyder det också att vi har ett system på plats med personal som är hängivna att hjälpa till att upprätthålla en säker och lugn miljö i våra korridorer och klassrum. Detta stöd hjälper våra lärare att fokusera på undervisningen och våra elever på lärande.

IES följer noga elevernas prestationer på de nationella proven, både som en central del av vårt kvalitetsarbete och för att säkerställa att eleverna skaffar sig de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Eventuella betygsavvikelser från nationella provresultat - samt avvikelser från IES-genomsnittet respektive kommun- respektive riksgenomsnittet - granskas för att säkerställa att lärarna betygsätter rätt. Betygen analyseras på lokal nivå och på huvudmansnivå (IES) som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.


När det gäller ämnen där det saknas nationella prov; såsom teknik, hantverk, konst, musik och hemkunskap, lämnar varje skola sina preliminära betyg en månad före betygsättning. Syftet är att ta reda på hur betygen fördelar sig och att identifiera eventuella avvikelser. Om avvikelser konstateras kontaktas berörd skola för att förklara, analysera och motivera.