Vi har förstått att vi får regelbundna rapporter om hur det går för vårt barn redan från årskurs fyra. Hur fungerar detta?

Vi kommer löpande att bevaka ert barns utveckling och skicka skriftliga bedömningar om hur de utvecklas till er som föräldrar. Betyg är obligatoriskt enligt skollagen för årskurserna 6 till 9 och dessa ges terminsvis. Därutöver återkopplar vi även i mitten av varje termin.

För elever i årskurs 5 återkopplar vi skriftligt till elever och föräldrar fyra gånger per år. 

Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per år. Före samtalen skriver eleverna själva sin rapport tillsammans med läraren. Som vårdnadshavare får ni information, om ert barns utveckling, en vecka före samtalet så att ni har möjlighet att prata med ert barn och själv göra en bedömning av ert barns utveckling. 

Ni kan sedan boka tid med ert barns mentor och annan personal på skolan. Under mötet dokumenteras de mål elev, vårdnadshavare och mentor kommer överens om inför kommande månader.  

För alla deltagare ligger fokus på att mötet ska ge positiva resultat för eleven.