Hur kommer mitt barn till och från skolan?

En del elever kommer med kommunala transportmedel, andra går eller cyklar och vissa får skjuts. Från pendeltågstationen tar det ca 8 min och busshållplats finns utanför skolan. De flesta av våra elever bor i Järfälla