Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, ämneslärare eller rektor?

Du kommer att ha regelbunden kontakt med ditt barns mentor och de kommer vara en länk mellan dig och övrig personal på skolan. Om du behöver komma i kontakt med en särskild lärare eller rektor kan du sända dem ett mail eller söka dem via skolans reception. (08 584 30630)