Hur kan föräldrar delta och hjälpa till i skolan?

IES Järfälla har en aktiv föräldraförening (PTA).  Möten sker en gång i månaden, vissa digitalt, och ibland i skolan. Det är ett viktigt forum för utbyte av ideer och synpunkter  till förbättringar. Vårt samarbete med PTA har alltid varit positivt och vi har många engagerade vårdnadshavare.