Vad har ni för regler för besökare till skolan?

Det finns tvåmöjligheter att besöka vår skola: En informationskväll på hösten och Introduktionsdagen på våren. Att besöka skolan är möjlig för de som blivit inbjudna till dessa event.

Under informationskvällen visar elever i de högre årskurserna besökarna runt på skolan.

Introduktionsdagen är också ett fantastiskt tillfälle för våra blivande elever att se och uppleva den tvåspråkiga miljön, se byggnaden och möta blivande klasskamrater och lärare.