Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

IES skolor är avgiftsfria. Våra skolor finansieras på samma sätt som kommunala skolor, det vill säga  genom skatten och skolpengssystemet.

Barn som har fått erbjudande om en plats kommande läsår blir inbjudna till en introduktions-dag. Det ger dem ett tillfälle att i några timmar prova på hur det är att gå i en IES-skola. Lärarna har sammanställt aktiviteter för dem både på engelska och svenska. Eleverna får även en rundvisning av skolan och möjlighet att träffa sina kommande lärare.

Det finns tvåmöjligheter att besöka vår skola: En informationskväll på hösten och Introduktionsdagen på våren. Att besöka skolan är möjlig för de som blivit inbjudna till dessa event.

Under informationskvällen visar elever i de högre årskurserna besökarna runt på skolan.

Introduktionsdagen är också ett fantastiskt tillfälle för våra blivande elever att se och uppleva den tvåspråkiga miljön, se byggnaden och möta blivande klasskamrater och lärare.

Som en del av vår antagningsprocess har vi en introduktions-dag, som ger en känsla för hur det är att studera på IES Järfälla. För att inte störa befintliga elevers undervisning ger vi inte möjlighet att gå på skolan under en prövoperiod.

För elever som blir erbjudna en plats i årskurs 7 eller 8, erbjuder vi en kortare tur runt skolan. Tid för detta bokas när det passar familjen och skolan bäst.